Moties


« Terug


ID253
Datum raad11/9/2020
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2020 > 3 Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024
InitiatiefnemersGBH
ToelichtingBetrokkenheid samenleving bij het proces van de begroting 2022 en meerjarenperspectief
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorCU
D66
FNP
CDA
GBH
HL
PvdA
VVD
Raadsleden tegenSP
GL
PFHH. Rinkes
Dictum motieRoept de raad op: • in het door de gemeenteraad te initiëren proces naar een sluitende begroting 2022 en meerjarenperspectief de samenleving (inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven) nadrukkelijk te betrekken.
Stand van zakenDeze motie is een opdracht aan de gemeenteraad.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)AANGEPAST ID 253 - Motie GBH, VVD - betrokkenheid samenleving bij het proces van de begroting .pdf