Moties


« Terug


ID239
Datum raad9/7/2020
AgendapuntRaadsvergadering 07-09-2020 > 15 Motie vreemd: Openbare toiletten winkelgebieden Heerenveen
InitiatiefnemersSP
ToelichtingOpenbare toiletten winkelgebieden Heerenveen
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorCDA
CU
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegen
PFHJ. Zoetendal
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op: 1. een inventarisatie te (laten) verrichten naar de mogelijke locaties en beschikbaarheid van openbare en opengestelde (rolstoeltoegankelijke) toiletvoorzieningen binnen de kernen van onze gemeente; 2. bij onvoldoende beschikbaarheid in overleg te gaan met de horeca, winkels en supermarkten om hun toiletgelegenheid hiervoor beschikbaar te stellen en dit kenbaar te maken met een herkenbare en eenduidige sticker en in de “HogeNood”-app; 3. in ieder geval toiletten in gemeentelijke gebouwen open te stellen voor passanten en dit kenbaar te maken met een herkenbare en eenduidige sticker en aan te melden bij de HogeNood-app; 4. voor 1 januari 2021 aan de raad terug te koppelen hoe het college deze motie heeft uitgevoerd.
Stand van zakenMotie is direct opgepakt middels inventarisatie en een eerste oproep richting ondernemers. Een aantal ondernemers heeft de sticker in ontvangst genomen. De gemeente heeft inmiddels ook een professioneel account bij de HogeNood-app. Deze is ingericht. Volgende stap is overleg met horeca, winkels etc. Gezien de huidige situatie is dit geparkeerd. Zodra er weer e.e.a. mogelijk is informeren wij u.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)239 Motie vreemd - openbare toiletten - SP