Moties


« Terug


ID256
Datum raad11/9/2020
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2020 > 3 Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024
InitiatiefnemersD66
ToelichtingBeleid antidiscriminatie en inclusie in begroting
Statusaangenomen
Einddatum11/30/2020
Raadsleden voorCDA
CU
GBH
FNP
D66
GL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegenHL
PFHJ. Zoetendal
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op: • Vertaling van het beleid op het gebied van antidiscriminatie en inclusie in het vervolg in de begroting op te nemen.
Stand van zakenVoorstel: afdoen Dit wordt meegenomen vanaf de eerstvolgende begroting. (Afgedaan op 30 november 2020)
Afgedaan
Datum afdoening11/30/2020
Bijlage(s)ID 256 - Motie D66, GL - beleid antidiscriminatie en inclusie in begroting.pdf