Moties


« Terug


ID261
Datum raad11/30/2020
AgendapuntRaadsvergadering 30-11-2020 > 12 Motie vreemd aan de orde van de dag - WMO abonnementstarief
InitiatiefnemersGL
ToelichtingWMO abonnementstarief
Statusaangenomen
Einddatum11/30/2020
Raadsleden voorCDA
D66
FNP
GBH
GL
PvdA
SP
Raadsleden tegenCU
HL
VVD
PFHJ. Zoetendal
Dictum motieVerzoekt het college / draagt het college op: • Samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer, met als doel compensatie te krijgen voor de periode dat er geen inkomenstoets mogelijk was en de inkomenstoets opnieuw in te voeren. • De raad te informeren over de voortgang van deze gesprekken. • inzichtelijk te maken hoeveel bespaard kan worden als de inkomenstoets opnieuw wordt ingevoerd zoals dat voor de invoering van het abonnementstarief het geval was en de raad hierover te informeren.
Stand van zakenDe gesprekken zijn inmiddels gevoerd en er is vanuit de VFG is een brief gestuurd naar het ministerie. U wordt binnenkort verder geïnformeerd per brief.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)ID 261 GL, PvdA - Motie vreemd WMO abonnementstarief.pdf