Moties


« Terug


ID167
Datum raad7/8/2019
AgendapuntRaadsvergadering 08-07-2019 > 8 Kamerverhuurbeleid
InitiatiefnemersSP
ToelichtingKamerverhuurbeleid - Onttrekkingsvergunning
Statusverworpen
Einddatum7/8/2019
Raadsleden voorFNP
SP
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
GBH
GL
HL
PvdA
VVD
PFHJ. van Veen
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op:  1. Om bij het ontwerpen van het paraplubestemmingsplan naast de input van het vastgestelde kamerverhuurbeleid ook over te gaan tot: het invoeren van een onttrekkingsvergunning ten behoeve van onzelfstandige woonruimte; 2. Een daarbij behorende beleidsregel onttrekkingsvergunning ten behoeve van zelfstandige woonruimte.
Stand van zakenafdoening vastgesteld in raadsvergadering 16-09-2019
Afgedaan
Datum afdoening7/8/2019
Bijlage(s)Motie SP - kamerverhuurbeleid.docx