Moties


« Terug


ID243
Datum raad10/5/2020
AgendapuntRaadsvergadering 05-10-2020 > 19 Moasje frjemd oan de oarder fan de dei - Parkearren yn it Hearrenfean
InitiatiefnemersFNP
ToelichtingParkearren yn it Hearrenfean
Statusverworpen
Einddatum
Raadsleden voorFNP
GBH
PvdA
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
HL
SP
GL
VVD
PFHJ. van Veen
Dictum motie• Mei in útstel (ynklusyf finansjele gefolgen) te kommen foar it ynstellen fan tydlik fergees parkearren in it sintrum fan It Hearrenfean yn de perioade 10 novimber 2020 oant 31 desimber 2020, alle dagen tusken 9:00 oere en 12:00 oere. • Der foar te soargjen dat dit útstel behannele wurde kin troch de ried op 9 novimber 2020.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening10/5/2020
Bijlage(s)Moasje frjemd parkearren - FNP.docx