Moties


« Terug


ID106
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersCU
Toelichtingduurzame verwerking van asbest
Statusingetrokken
Einddatum11/8/2018
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieDraagt het college op: • Onderzoek te doen naar mogelijkheden voor de duurzame verwerking van asbest; • Stappen te ondernemen om die duurzame verwerking te realiseren; • Aansluiting te zoeken in deze bij de 2e kamer motie van Eijs (34 675 nr. 28); • Uiterlijk voor het zomerreces 2019 de resultaten van dit onderzoek en de te ondernemen stappen aan de raad voor te leggen.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)3. M-4b motie CU duurzame verwerking van asbest.docx