Moties


« Terug


ID118
Datum raad12/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersGL
ToelichtingREC
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorCDA
CU
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegen
PFHJ. van Veen
Dictum motieVerzoekt het college: • Gehoor te geven aan de oproep van Gedeputeerde Staten; • In de aandeelhoudersvergadering naar voren te brengen dat de gemeente Heerenveen de brief van Gedeputeerde Staten onderschrijft en • de inhoud van de brief leidend te laten zijn voor inbreng van de gemeente Heerenveen in de aandeelhoudersvergadering van de REC.
Stand van zakenTijdens de aandeelhoudersvergadering heeft wethouder Van Veen aangegeven de brief van GS te onderschrijven.
Afgedaan
Datum afdoening5/20/2019
Bijlage(s)3. M-7 motie GL REC