Moties


« Terug


ID257
Datum raad11/9/2020
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2020 > 3 Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024
InitiatiefnemersCU
ToelichtingGelden uit energieprojecten naar Duurzaamheidsfonds
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorCDA
CU
D66
FNP
GL
HL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegenGBH
PFHJ. Zoetendal
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op: • Om waar mogelijk de baten die voortvloeien uit energieprojecten ten gunste te laten komen van het Duurzaamheidsfonds.
Stand van zakenVoorstel: afdoen U wordt hierover per mogelijk project op de hoogte gehouden.
Afgedaan
Datum afdoening2/18/2021
Bijlage(s)AANGEPAST ID 257 - Motie CU - gelden uit energieprojecten naar Duurzaamheidsfonds.pdf