Moties


« Terug


ID116
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersGL
ToelichtingFietsplan
Statusaangenomen
Einddatum8/31/2019
Raadsleden voorCU
D66
FNP
GBH
GL
HL
VVD
Raadsleden tegen
PFHJ. van Veen
Dictum motieVerzoekt het college: Uiterlijk in september 2019 aan gemeenteraad een plan, inclusief financiële onderbouwing, voor te leggen waarin de bij de overwegingen genoemde elementen aan de orde komen en zijn uitgewerkt.
Stand van zakenHet definitieve Fietsplan kan in het 1e kwartaal van 2021 worden aangeboden.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)3. M-3c Motie GL fietsplan