Moties


« Terug


ID117
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersPvdA
ToelichtingUitstroom
Statusaangenomen
Einddatum11/30/2020
Raadsleden voorCDA
CU
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegen
PFHH. Rinkes
Dictum motieVerzoekt het college: Om een plan aan de raad voor te leggen waarin wordt aangegeven hoe in de toekomst voldoende klantmanagement beschikbaar blijft om de uitstroomdoelen te behalen.
Stand van zakenVoorstel: afdoen Dit is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Werk (Afgedaan op 30 november 2020)
Afgedaan
Datum afdoening11/30/2020
Bijlage(s)3. M-4a motie PvdA Uitstroom