Moties


« Terug


ID168
Datum raad7/8/2019
AgendapuntRaadsvergadering 08-07-2019 > 8 Kamerverhuurbeleid
InitiatiefnemersSP
ToelichtingHandhaving aantal arbeidsmigranten op 21 in het pand Stationsplein 2 te Heerenveen
Statusverworpen
Einddatum7/8/2019
Raadsleden voorSP
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
VVD
PFHJ. van Veen
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op:  1. Per direct het beheer van het pand de opdracht te geven het aantal inwoners terug te laten brengen en te houden op een maximum van 21 en hierop toe te zien.
Stand van zakenafdoening vastgesteld in raadsvergadering 16-09-2019
Afgedaan
Datum afdoening7/8/2019
Bijlage(s)Motie SP - handhaving arbeidsmigranten Stationsplein 2.docx