Moties


« Terug


ID115
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersGL
ToelichtingRevolverend fonds energietransitie
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorCU
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieVerzoekt het college: Te komen met een voorstel aangaande een Energietransitie Fonds Heerenveen, een revolverend fonds, waarvan uit geld beschikbaar wordt gesteld voor bewonersinitiatieven die zich richten op de energietransitie;
Stand van zaken20-5-2019: Dit wordt meegenomen in het duurzaamheidsprogramma.
Afgedaan
Datum afdoening9/26/2019
Bijlage(s)3. M-5a Motie GL revolverend fonds energietransitie