Moties


« Terug


ID263
Datum raad11/30/2020
AgendapuntRaadsvergadering 30-11-2020 > 13 Motie vreemd aan de orde van de dag - Blikafval verminderen Yes we can
InitiatiefnemersD66
ToelichtingMotie vreemd - Blikafval verminderen yes we can
Statusaangenomen
Einddatum11/30/2020
Raadsleden voorCDA
CU
D66
FNP
GBH
GL
HL
PvdA
SP
VVD
Raadsleden tegen
PFHJ. van Veen
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op: • Het voorbeeld van 54 andere Nederlandse gemeenten te volgen en zich aan te sluiten bij de “Yes we Can” campagne van de Statiegeld Alliantie.
Stand van zakenVoorstel: afdoen Dit is gebeurd, wij doen mee aan deze campagne.
Afgedaan
Datum afdoening2/18/2021
Bijlage(s)ID 263 Motie vreemd D66 - Blikafval verminderen Yes we can v2.pdf