Moties


« Terug


ID265
Datum raad11/30/2020
AgendapuntRaadsvergadering 30-11-2020 > 14 INGETROKKEN - Motie vreemd aan de orde van de dag - Hulp gedupeerden kindertoeslagaffaire
InitiatiefnemersSP
ToelichtingMotie vreemd - hulp gedupeerden kindertoeslagaffaire
Statusingetrokken
Einddatum11/30/2020
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFHJ. Zoetendal
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op: • Actief onderzoek te doen in haar eigen systemen of er slachtoffers van de toeslagenaffaire bekend zijn. Dat de betrokken mensen actief gewezen moeten worden – door de gemeente – op de hersteloperatie. Dat kan hier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/gedupeerden-kinderopvangtoeslag/gedupeerden-kinderopvangtoeslag • Een gemeentelijk vertrouwenspersoon/ombudsman/gespecialiseerde hulpverlener/organisatie aan te stellen als aanspreek- en oplossingspunt met de taak deze ouders proactief te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die de afgelopen jaren zijn ontstaan doordat ze onterecht in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen door oneigenlijke terugvordering van toeslagengeld. Deze contactpersoon helpt bij toegang tot regelingen en diensten met betrekking tot de weerslag van de vorderingen en oplossing schuldenproblematiek en neemt waar de ouder niet meer in staat is tijdelijk de rol van contactpersoon over, ook biedt ze support door een luisterend oor te bieden. • Deze contactpersoon koppelt regelmatig terug aan het college betreffende de stand van zaken ten aanzien van deze ouders en kinderen en signaleert wat de positieve ontwikkelingen en knelpunten zijn zodat er zo effectief mogelijk ingezet kan worden voor de korte en lange termijn • Te signaleren om welke ouders en kinderen het gaat en waar hun grootste zorgen zitten. • Specifieke aandacht voor kinderen in te zetten omdat de impact op hen zich vaak later en anders zal manifesteren
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)ID 265 SP - Motie vreemd hulp gedupeerden kindertoeslag.docx