Moties


« Terug


ID186
Datum raad11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 3 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
InitiatiefnemersSP
ToelichtingArmoedebeleid
Statusverworpen
Einddatum
Raadsleden voorGL
CU
SP
FNP
Raadsleden tegenCDA
PvdA
VVD
GBH
HL
D66
PFHH. Broekhuizen
Dictum motieeen breed gedragen armoedebeleid op te stellen en hiervoor een startnotitie aan de raad voor te leggen voor het einde van 2019.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening11/7/2019
Bijlage(s)Motie SP - Armoedebeleid