Moties


« Terug


ID246
Datum raad10/5/2020
AgendapuntRaadsvergadering 05-10-2020 > 14 Scenario's voor de Begroting 2021
InitiatiefnemersGL
ToelichtingIntegrale afweging bijsturing bij behandeling begroting 2021
Statusverworpen
Einddatum10/5/2020
Raadsleden voorGL
SP
CU
Raadsleden tegenCDA
D66
GBH
HL
PvdA
VVD
PFHH. Rinkes
Dictum motieVerzoekt het college / draagt het college op: 1. De verduurzaming van de gemeentelijke huisvesting eerst niet aan te wijzen als oplossing voor een sluitend meerjarenperspectief. 2. De raad bij de begrotingsvergadering inhoudelijke en integrale keuzes voor te leggen voor een sluitend meerjarenperspectief.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening10/5/2020
Bijlage(s)246 - Motie GL - integrale afweging bijsturing bij behandeling begroting 2021.pdf