Moties


« Terug


ID104
Datum raad11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 Begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
InitiatiefnemersPvdA
ToelichtingSnippergroen
Statusverworpen
Einddatum11/8/2018
Raadsleden voor
Raadsleden tegen
PFH
Dictum motieVerzoekt het college: Bij de verkoop van snippergroen aan de kopers de voorwaarde te stellen dat de groenkwaliteit gewaarborgd wordt; Hiertoe een aantal stimulerende ideeën uit te werken in het biodiversiteitsbeleid.
Stand van zakenStemming: Voor: PvdA, GL, CU, HL, SP Tegen: VVD, CDA, FNP, GBH, D66 De motie is verworpen.
Afgedaan
Datum afdoening11/8/2018
Bijlage(s)3. M-3b motie PvdA Snippergroen.docx