Moties


« Terug


ID185
Datum raad11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 3 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
InitiatiefnemersGBH
ToelichtingMantelzorgers vrijstellen van parkeergelden
Statusverworpen
Einddatum11/7/2019
Raadsleden voorGBH
GL
Raadsleden tegenCDA
CU
D66
FNP
HL
PvdA
SP
VVD
PFH
Dictum motie1. Alle bij de gemeente Heerenveen bekende c.q. geregistreerde mantelzorgers gedurende het jaar 2020 vrij te stellen van parkeergelden; 2. Het onder 1 genoemde besluit verder uit te werken; 3. De gemeenteraad over de uitkomsten van de onder 2 bedoelde uitwerking te informeren.
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening11/7/2019
Bijlage(s)Motie GBH - Mantelzorgers vrijstellen van parkeergelden.docx