Moties


« Terug


ID242
Datum raad10/5/2020
AgendapuntRaadsvergadering 05-10-2020 > 15 Bestemmingsplan aansluiting Oranje Nassaulaan op de A32
InitiatiefnemersGL
ToelichtingOnderzoek rotondevariant
Statusaangenomen
Einddatum
Raadsleden voorD66
FNP
GL
HL
PvdA
SP
Raadsleden tegenCDA
GBH
CU
VVD
PFHJ. van Veen
Dictum motieVerzoekt het college/ draagt het college op: • Extra onderzoek te doen naar de rotondevariant zoals voorgesteld door PB. • PB Oranjewoud te betrekken hierbij en hen mee te nemen in de bevindingen en verdere ontwikkelingen. • De gemeenteraad hierbij te betrekken en mee te nemen in de bevindingen en verdere ontwikkelingen.
Stand van zakenEr is overleg geweest tussen RWS en Gemeente, waaraan ook de verkeerskundige van Plaatselijk Belang heeft deelgenomen. Er is advies ingewonnen van experts in ‘Human factors’ en de Bebordingsdienst, wat elk moment wordt verwacht. Zij keken met name naar het gedrag van verkeersdeelnemers in de situatie van een rotonde. Half februari vindt Bestuurlijk overleg plaats, waarin een definitief besluit wordt verwacht.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)242 - Motie GL -Oranje Nassaulaan extra onderzoek rotondevariant.pdf