Vergaderkalender

04 Schriftelijke vragen art. 41


« Terug


Datum vraag11/16/2020
OnderwerpSchriftelijke vragen art 41 van Hilversums Belang over Voortbestaan dagbesteding demente ouderen in HIlversum
FractieHilversums Belang
Toelichting
Datum antwoord1/7/2021
Bijlage(s)Beantwoording vragen art. 41 RvO HB inzake dagbesteding demente ouderen (719405)
Bijlage Collegebrief Stand van zaken opgaven inkoop Jeugd en maatschappelijke ondersteuning (26 november 2020)
Schriftelijke vragen art 41 van Hilversums Belang over Voortbestaan dagbesteding demente ouderen in HIlversum