Vergaderkalender

11 Rekenkamer


« Terug


ID2
Datum2/2/2012
OnderwerpAfvalinzameling
ToelichtingOnderzoek naar de afvalinzameling in Hilversum 2007 – 2010 en de regionale samenwerking met het GAD
BijlageBestuurlijke reactie afvalinzameling college van B&W
Nawoord afvalinzameling van de rekenkamer
Eindrapport afvalinzameling
Persbericht afronding rekenkameronderzoek afvalinzameling
Raadsvoorstel en -Besluit rekenkameronderzoek afvalinzameling