Vergaderkalender

11 Rekenkamer


« Terug


ID5
Datum10/23/2014
OnderwerpNazorgonderzoek Onderwijshuisvesting
ToelichtingOnderzoek naar de besluitvorming van de raad naar aanleiding van het onderzoek naar onderwijshuisvesting in 2009
BijlageNawoord nazorgonderzoek onderwijshuisvesting rekenkamer
Bestuurlijke reactie nazorgonderonderzoek onderwijshuisvesting college van B&W
Eindrapport nazorgonderzoek onderwijshuisvesting
Persbericht rekenkamer afronding nazorgonderzoek onderwijshuisvesting
Raadsvoorstel en -Besluit nazorgonderzoek onderwijshuisvesting