Vergaderkalender

11 Rekenkamer


« Terug


ID3
Datum9/22/2014
OnderwerpDecentralisaties
ToelichtingOnderzoek naar de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociaal domein met focus op de jeugdzorg.
BijlageRekenkamernotitie onderzoek Decentralisaties sociaal domein
Bestuurlijke reactie decentralisaties van het college van B&W
Nawoord decentralisaties van de rekenkamer
Feitenrapport decentralisaties
Raadsvoorstel en -Besluit decentralisaties
Persbericht afronding rekenkameronderzoek decentralisaties