Vergaderkalender

07 Collegebrieven


« Terug


ID2825
Datum7/8/2022
OnderwerpRaadsinformatiebrief 2022-48 inzake Jaarrapportage VTH 2021 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht gemeente Hilversum (1162958)
AfzenderCollege van B en W
PortefeuillehouderWethouder K. van Hunnink
Bijlage(s)Raadsinformatiebrief 2022-48 inzake Jaarrapportage VTH 2021 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht gemeente Hilversum (1162958)
Bijlage - VTH Jaarrapportage 2021 Gemeente Hilversum