Vergaderkalender

03 Collegebrieven


« Terug


ID2832
Datum7/14/2022
Onderwerp Raadsinformatiebrief 2022-52 inzake Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Hilversum (1163682)
AfzenderCollege van B en W
PortefeuillehouderWethouder K. van Hunnik
Bijlage(s)Raadsinformatiebrief 2022-52 inzake Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Hilversum
Bijlage 1 2021 Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Hilversum