Vergaderkalender

07 Collegebrieven


« Terug


Datum11/19/2020
OnderwerpCollegebrief inzake stand van zaken Corona- en verbetermaatregelen Tomingroep
Afzendercollege van B&W
PortefeuillehouderWethouder A.J. Wolthers
Bijlage(s)Collegebrief inzake stand van zaken Corona- en verbetermaatregelen Tomingroep
Najaarsrapportage 2020 Tomingroep