Vergaderkalender

07 Collegebrieven


« Terug


Datum12/3/2020
OnderwerpRaadsinformatiebrief 2020-77 inzake Geactualiseerde uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 (564836)
AfzenderCollege van B&W
PortefeuillehouderWethouder A.R.C. Scheepers
Bijlage(s)Raadsinformatiebrief 2020-77 inzake Geactualiseerde uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 (564836)
bijlage bij RIB 2020-77 inzake Geactualiseerde uitvoeringsnotitie buurten 3.0