Vergaderkalender

07 Collegebrieven


« Terug


Datum12/22/2020
OnderwerpRaadsinformatiebrief 2020-85 inzake goedkeuring meerjarenbegroting en tarievenlijst 2021 Uitvaartstichting Hilversum (707862)
AfzenderCollege van B&W
PortefeuillehouderWethouder A.R.C. Scheepers
Bijlage(s)Raadsinformatiebrief 2020-85 inzake goedkeuring meerjarenbegroting en tarievenlijst 2021 Uitvaartstichting Hilversum (707862)
Aanbiedingsbrief USH College BW Tarievenlijst 2021
Tarievenlijst Uitvaartstichting Hilversum (USH) 2020