Vergaderkalender

07 Collegebrieven


« Terug


Datum12/9/2020
OnderwerpRaadsinformatiebrief 2020-82 inzake Vaststellen beleidsregels Werk en Inkomen
AfzenderCollege van B&W
PortefeuillehouderWethouder A.J. Wolthers
Bijlage(s)Raadsinformatiebrief 2020-82 inzake Vaststellen beleidsregels Werk en Inkomen
Bijlage 1. Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2021
Bijlage 2. Beleidsregels Verhaal en Terugvordering Hilversum 2021
Bijlage 3. Beleidsregels Re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021