Moties


« Terug


ID192
OnderwerpJaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 Recreatieschap Rottemeren
NummerM2018-008
Datum6/14/2018
StatusAangenomen
IndienersJ.P. Blonk (Leefbaar 3B)
MotieM2018-008 Jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 Recreatieschap Rottemeren.pdf
AfdelingRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningDit is ingebracht in het DB en AB bij de bespreking van het Kader Recreatief Lanschapspark Rottemeren (I18.34923) en daarin meegenomen. Dit krijgt ook aandacht bij de verdere uitwerking in het ontwikkelplan. Informatiebrief volgt.
Bijlage(s)
Datum afgedaan