Moties


« Terug


ID290
Onderwerpgebouwde parkeervoorzieningen Wilderszijde
NummerM2020-006
Datum6/25/2020
StatusAangenomen
Indieners
MotieMOTIE gebouwde parkeervoorzieningen Wilderszijde def.pdf
AfdelingGebiedsopgaven
Wijze van afdoening"N.a.v. het masterplan en in voorbereiding op het bestemmingsplan is de parkeervisie verder uitgewerkt. Voorgesteld wordt om alleen parkeren op eigen (=privaat) terrein te verplichten bij de 2-onder-1-kapwoningen vrijstaande woningen en 1 parkeerplaats voor vrije sector appartementen (>325k=NHG-grens), al dan niet in gebouwde parkeer- voorzieningen. Voor rijwoningen, hoek- woningen, beneden-bovenwoningen en overige appartementen wordt in principe parkeren op ‘eigen terrein’ gerealiseerd door kenbare bewonersparkeerplaatsen te realiseren in het openbaar gebied. Het realiseren van private parkeerplaatsen op eigen terrein wordt dus niet verplicht gesteld, maar ook niet verboden. Dit resulteert in de volgende uitgangspunten voor de verdere planuitwerking: - Bewonersparkeren bij vrijstaande en 2^1kapwoningen en vrije-sector appartementen (>325k = NHG-grens) op eigen privaat terrein. Dit kan op maaiveld en in gebouwde parkeervoorzieningen. - Bewonersparkeren rijwoningen en appartementen (< 325k=NHG-grens) op collectieve parkeer- voorzieningen in binnenterreinen/back-alleys of in gebouwde parkeervoorzieningen. - Bewonersparkeren sociale huurappartementen: de (tijdelijke) 0,4 extra bufferparkeerplekken voor sociale huurappartementen op maaiveld in openbaar gebied. - Openbare bezoekersparkeerplaatsen op afstand, aan de rand van de ontsluitingsweg of aan de rand van buurten aan buurtontsluitende erftoegangswegen."
Datum afgedaan