Moties


« Terug


ID276
OnderwerpVaststellen beleidsuitgangspunten Masterplan en bestemmingsplan Wilderszijde
NummerM2019-049
Datum11/28/2019
StatusAangenomen
IndienersP. Verhoef (PvdA)
MotieM2019-049 Uitgangspunten uitwerking van het Masterplan en Bestemmingsplan Wilderszijde.pdf
AfdelingGebiedsontwikkeling en Vastgoed
Wijze van afdoeningBesluitvorming over het Masterplan is voorzien op 25 juni 2020. Op basis van het Masterplan wordt – met draagvlak bij de provincie Zuid-Holland en in de regio – een aanvraag ingediend voor de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorwaarde voor een aanvraag is o.a. dat er een woningbouwprogramma wordt gerealiseerd met minimaal 50 % betaalbare woningen (definitie BZK). Zekerheid over toekenning van een mogelijke bijdrage uit de eerste tranche van de woningbouwimpuls komt in oktober. Parallel daaraan lopen gesprekken met provincie en BZK door. Dit in het kader van de aanwijzing van Wilderszijde als versnellingslocatie. Tijdens deze gesprekken komen de (overige) genoemde onderwerpen uit de motie aan bod. Uiterlijk in Q4 - 2020 wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang en/of afhandeling.
Datum afgedaan