Amendementen


« Terug


ID257
OnderwerpMondeling amendement waardoor deze passage wordt toegevoegd aan de zienswijzen GR Jeugd/GGD/VRR/DCMR/MRDH en indien van toepassing bij de zienswijze Recreatieschap Rottemeren: ’De GR loopt financiële risico’s die verband houden met de huidige internationale situatie. Hier zijn met name twee zaken van belang, namelijk de sterk gestegen energieprijzen sinds vorig jaar augustus en de hogere kosten voor investeringen als gevolg van gestegen grondstofprijzen. Deze stijgingen zijn hoger dan de gebruikte indexatie. Wij willen graag dat de extra financiële risico’s en resultaten goed gemonitord worden en dat u eerst terugkomt bij de gemeenten als er keuzes gemaakt moeten worden en/of extra bijdrages aan de gemeenten gevraagd moeten worden.'
NummerA2022-018
Datum6/16/2022
StatusAangenomen
Indieners
Bijlage(s)A12-Brief raden aanpassing zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen.pdf