Toezeggingen


« Terug


ID919
NummerT2020-044
ToezeggingSturingsmodel Blok B: De wethouder onderzoekt of het mogelijk is om in de statuten van de stichting vast te leggen dat de gemeente goedkeuring geeft aan de benoeming van een specifiek bestuurslid van de stichting.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum10/8/2020
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningDe voorbereidingswerkgroep bereidt de statuten voor en neemt hierin op dat een van de bestuursleden benoemd wordt na instemming van het gemeentebestuur. Verwacht in Q2 - 2022.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.