Toezeggingen


« Terug


ID923
NummerT2020-046
ToezeggingBij de gebiedsontwikkeling van Bosland betrekt het college actief de omgeving en ondernemers door in gesprek te gaan met inwoners en de BIZ-organisatie/ondernemersvereniging.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Ruimte
Datum11/10/2020
AfdGebiedsopgaven
Wijze van afdoeningIn gesprek met de woonwagen-bewoners Bosland om volgens wettelijke kaders en met respect voor de woonwagencultuur hun woonsituatie te verbeteren. Er is gestart met een locatie-onderzoek. Zodra er op basis van dit stuk in de raad is besloten welke locatie het meest passend is voor de bewoners dan pas wordt de gebiedsvisie Bosland in zijn geheel weer actief opgepakt worden met aandacht voor alle betrokkenen (bewoners en ondernemers). Planning afronding Q3 - 2021.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.