Toezeggingen


« Terug


ID748
NummerT2019-009
ToezeggingPrincipebesluit Noordersingel 2 (U18.12374): De Raad wordt geïnformeerd als het (voor) ontwerpbestemmingsplan gereed is. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2019 zijn. De uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan wordt eind 2019 verwacht.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inBrief/memo
Datum2/7/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningQ2 - 2020. Principebesluit Noordersingel 2: voorontwerpbestemmingsplan gereed in Q1 - 2020 en vaststelling naar verwachting in Q3 - 2020.
Geaccordeerd in raad d.d.