Toezeggingen


« Terug


ID938
NummerT2020-061
ToezeggingBegroting: het college informeert de raad actief als er ontwikkelingen zijn inzake de toestroom tot de bijstand. Het gaat daarbij om afwijkingen in vergelijking met de huidige cijfers.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inCie Begr
Datum10/28/2020
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningIndien er sprake is van een sterke afwijking van de bijstandscijfers, informeert het college de raad hier actief over. Het college informeert de raad in ieder geval over de bijstandscijfers in de Zomernota 2021.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.