Toezeggingen


« Terug


ID916
NummerT2020-041
ToezeggingDe wethouder neemt de suggesties uit commissie ruimte mee bij het uitwerken van het toetsingskader en communicatiekader huisvesting arbeidskader wat door het college wordt vastgesteld. Suggesties hebben betrekking op het gemotiveerd afwijken van de criteria, betrekken van de welstandscommissie, handhaven en toetsing, sociale inbedding, klimaatadaptatief parkeren en het betrekken bij de planvorming van de flexwerkers zelf.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inCie Ruimte
Datum9/15/2020
AfdRuimtelijke Economische Strategie
Wijze van afdoeningDe waardevolle suggesties worden vooralsnog betrokken in gesprekken met initiatief- nemers. Prioriteit heeft nu het toetsingskader in gebruik te nemen. Praktische ervaring opdoen of het toetsingskader voldoet aan de realisatie van kwalitatief verantwoorde huisvesting, ervaringen benutten voor toekomstige evaluatie en conclusies over werkbaarheid toetsingskader.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.12/17/2020