Toezeggingen


« Terug


ID774
NummerT2019-035
ToezeggingPvA Omgevingswet: de wethouder zoekt uit of er een werkgroep (á la de werkgroep decentralisaties) opgezet kan worden en komt hierop terug in de commissie.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Ruimte
Datum5/7/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningIs besproken in de agendacommissie: er komt een openbare klankbordgroep. Uitnodiging is reeds gedaan. Datum eerste bijeenkomst is 16 juli 2019.
Geaccordeerd in raad d.d.10/3/2019