Toezeggingen


« Terug


ID883
NummerT2020-009
ToezeggingHet college betrekt de leden van de commissie Samenleving bij het vormgeven van de monitor jeugdzorg. Deze toezegging dient bezien te worden in samenhang met toezegging T2019-105 en de moties M2019-36 en M2019-34.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum3/12/2020
AfdFinancien
Wijze van afdoeningIn februari 2020 heeft een eerste 'benen-op-tafel-sessie" plaats- gevonden naar aanleiding van de moties P&C. Vanwege de coronacrisis is verdere uitvoering van de motie tot nader orde op on hold. zie brief U20.03672 van 6 mei 2020.
Bijlage(s)U19.09125.pdf
U20.03672.PDF
Geaccordeerd in raad d.d.