Toezeggingen


« Terug


ID888
NummerT2020-014
ToezeggingCentrumvisie Bergschenhoek: in de communicatiestrategie richting de inwoners zal zichtbaar gemaakt worden welke belangrijke stappen al genomen zijn en wat de stip op de horizon is voor het centrum. Dit wordt besproken met de stuurgroep en daarna wordt de commissie geïnformeerd.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inCie AB
Datum5/13/2020
AfdGebiedsopgaven
Wijze van afdoeningSuggestie is meegenomen. Overlegstructuur is inmiddels aangepast (3 gremia: Klankbordgroep-Biz-Bewonersplatform).
Geaccordeerd in raad d.d.6/25/2020