Toezeggingen


« Terug


ID772
NummerT2019-033a
ToezeggingPvA Omgevingswet: er komt één keer per drie maanden een stand van zaken overzicht naar de commissie die bij het agendapunt actualiteiten college besproken kan worden.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Ruimte
Datum5/7/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningAfgehandeld: vanaf september driemaandelijkse voortgangsrapportage.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.6/27/2019