Toezeggingen


« Terug


ID882
NummerT2020-008
ToezeggingAanvraag rijksbijdrage opsporing explosieven: de burgemeester zoekt uit of het gemeentelijke beleid uit 2011 geactualiseerd wordt en zo ja op welke termijn en informeert de commissie hierover.
PortefeuillehouderPieter van de Stadt
Gedaan inCie AB
Datum3/11/2020
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningDe burgemeester gaat het gemeentelijk beleid uit 2011 actualiseren. In Q4 - 2020 informeert hij de raad over de aanpak en planning.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.