Toezeggingen


« Terug


ID896
NummerT2020-021
ToezeggingAgendapunt 6b, zienswijze begroting GR Jeugdhulp. Twee toezeggingen: 1. Schriftelijke toelichting op de groei van de terug te vorderen bedragen van zorginstellingen in de begroting GRJR. 2. Navragen of er naast de risicoreserve jeugdhulp nog een post onvoorzien is opgenomen op de begroting van de GRJR.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum6/4/2020
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningBij brief aan de commissie met kenmerk U20.04838, d.d. 17 juni 2020. Afgehandeld.
Bijlage(s)U20.04838.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.10/1/2020