Toezeggingen


« Terug


ID807
NummerT2019-067
ToezeggingMotie vreemd Lachgas: de burgemeester organiseert in oktober 2019 een beeldvorming over de (bredere) problematiek, de (on)mogelijkheden voor aanpak en legt dan een concreet voorstel voor een tekst in de APV voor, om e.e.a. al dan niet daarin op te nemen
PortefeuillehouderPieter van de Stadt
Gedaan inRaad
Datum7/18/2019
Afd
Wijze van afdoening
Geaccordeerd in raad d.d.