Toezeggingen


« Terug


ID902
NummerT2020-027
ToezeggingRapport Rekenkamer: Het college spant zich in om met (meer) senioren in gesprek te komen en te blijven over hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er wordt nagedacht over manieren waarop dit kan. Een en ander wordt uitgewerkt in het Actieplan langer thuis.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum7/2/2020
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningWe nemen het onderzoek naar woon- en zorgbehoeften mee in het Actieplan langer thuis en bekijken of aanvullend onderzoek nodig is. In Q1/Q2 - 2021 informeert het college de raad.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.