Toezeggingen


« Terug


ID894
NummerT2020-019
ToezeggingUitvoeren van een nulmeting onder vrijwilligers om te kijken hoe zij de werkdruk op dit moment ervaren. Later kan dan bekeken worden wat het effect van de menukaart is op de ervaren werkdruk van de vrijwilligers.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum6/4/2020
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningHet college geeft in Q4 - 2020 een terugkoppeling aan de gemeenteraad.
Geaccordeerd in raad d.d.