Toezeggingen


« Terug


ID769
NummerT2019-030
ToezeggingHoutkap: de wethouder gaat in gesprek met Staatsbosbeheer of zij hun communicatie kunnen uitbreiden. Ook bekijkt de wethouder of de communicatie op de gemeentelijke website uitgebreid of geïntensiveerd kan worden.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Ruimte
Datum5/7/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningQ3 - 2019.
Geaccordeerd in raad d.d.10/31/2019