Toezeggingen


« Terug


ID925
NummerT2020-048
ToezeggingBeleidsplan Wet inburgering: De Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland heeft over het Beleidsplan Wet inburgering advies uitgebracht aan het college van B&W. De wethouder maakt inzichtelijk welk advies door de Adviesraad is gegeven en hoe het college met dit advies is omgegaan. Als het raadsvoorstel straks opnieuw aan de raad wordt aangeboden, zal er ook inzicht geboden worden in het advies van de Adviesraad en de wijze waarop het college hiermee om is gegaan.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inCie Samenl
Datum11/12/2020
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningDe invoeringsdatum van de nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld. Voorjaar 2021 bieden we het raadsvoorstel opnieuw aan, waarbij inzicht wordt gegeven in het advies van de Adviesraad en de wijze waarop het college hiermee om is gegaan.
Geaccordeerd in raad d.d.